• 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

     • Denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.

       

      Charakteristika absolventa:

       

      Študijný odbor pripravuje žiakov na edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku.

      Uchádzač nemusí ovládať hru na hudobný nástroj.

       

      Uplatnenie v praxi:

      Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia uplatnia ako učiteľky v materských školách a zároveň aj ako vychovávateľky v školských kluboch detí a v detských domovoch. Uplatnenie nájdu aj v materských školách v Rakúsku a v Nemecku.

      Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia.

      Odborné predmety: 

      pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej výchovy, metodika telesnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika literárnej a jazykovej výchovy, tvorivá dramatika, metodika edukačných aktivít, hra na hudobný nástroj, odborná prax, seminár k odbornej praxi

       

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 31468