• O nás

     • Poslaním našej školy nie je len vzdelávať, ale aj vychovávať. Teda odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie úplného stredného odborného vzdelania, formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

      Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

      Naša škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu s cvičnými školami a inštitúciami a s rodičmi žiakov. Dlhodobo spolupracujeme s neziskovými, humanitnými záujmovými združeniami pri pomoci hendikepovaným občanom prostredníctvom verejných zbierok.

      Škola sa aktívne zapája do spoločenských a kultúrnych podujatí nielen v rámci mesta Topoľčany, ale aj v rámci celého regiónu. Žiaci pod vedením zodpovedných pedagógov pripravujú kultúrne programy a vystúpenia ku Dňu matiek, vianočných či veľkonočných sviatkov pre Domov sociálnych služieb v Topoľčanoch, Klub dôchodcov, zduženie Ligy proti rakovine, Červený kríž,  materské školy a pod.

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5321