•         DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  2022

  Pozývame Vás k nám  2.12.2022  ( v piatok)    9,00 hod. -  12,00 hod.

                                             3.12.2022  ( v sobotu)   8,30 hod. –  11,00 hod.

                                        Tešíme sa na Vás J 

 • Študijné odbory denného štúdia

   • Zbierka pre Ukrajinu na škole

   • 24. 11. 2022
   • Žiaci našej školy sa v posledných dňoch aktívne zapojili do dobrovoľnej zbierky pre utečencov z Ukrajiny, čím podporili charitatívnu činnosť v spolupráci s Centrom pre rodinu v Nitre.

   • Okresné kolo v bedmintone

   • 15. 11. 2022
   • Naše žiacky sa zúčastnili okresného kola v bedmintone, kde obsadili 2 miesto.

   • Krst knihy Osobnosti stredného Ponitria

   • 4. 11. 2022
   • Dňa 27. októbra 2022 sme v Galérii v Topoľčanoch pokrstili publikáciu „OSOBNOSTI STREDNÉHO PONITRIA“. Hlavným editorom knihy je PhDr. Vladimír Daniš, zriaďovateľ našej školy. Publikácia je bohatá na osobnosti, ktoré tu žili a pôsobili. Je jedinečná svojho druhu v tomto regióne. Program spríjemnili študenti našej školy, ale aj žiaci ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, ZUŠ Dezidera Kardoša a študenti Gymnázia Janka Jesenského z Bánoviec nad Bebravou.

   • Halloween na škole

   • 1. 11. 2022
   • 26.10. 2022 sme si pripravili na škole Halloweensku party, na ktorej mali študenti mnoho aktivít. Prvú splnili už pri príchode do školy, prišli oblečení v halloweenskej maske. Študenti sa museli popasovať s rôznymi úlohami, súťažami a aj s kvízom kde sa dozvedeli, že Halloween nie je "americký" sviatok, ako si mnohí mysleli.

   • Štúdium v zahraničí

   • 1. 11. 2022
   • Študenti končiacich ročníkov absolvovali inšpiratívnu motivačnú prednášku a besedu
    o zaujímavých možnostiach a dostupnosti štúdia v zahraničí v Dánsku, Holandsku, Belgicku
    a Veľkej Británii. Lektorom stretnutia bol absolvent štúdia v Dánsku Kamil Kudas zo
    StudyCare.sk. Dozvedeli sme sa napríklad, aký je rozdiel v štúdiu v domácich podmienkach
    v porovnaní s tými zahraničnými, aké sú obľúbené odbory, ktoré možno študovať,
    o benefitoch, ktoré takéto štúdium ponúka, ale aj ako sa dostať na zahraničnú vysokú školu.

   • Návšteva knižnice

   • 1. 11. 2022
   • V piatok 21. októbra 2022 triedy I.A a I.B navštívili Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch, v ktorej strávili netradičnú vyučovaciu hodinu. V knižnici sa od pani knihovníčky dozvedeli mnoho cenných informácií, prečítali a prelistovali si rôzne zaujímavé knihy. Vypočuli si informácie o pravidlách získania čitateľského preukazu, informácie o pravidlách pri výpožičke kníh, časopisov a k nim patriacich DVD nosičov, o možnostiach prístupnosti k internetu, o možnostiach využívania služieb knižnice v rámci študovne, o možnosti internetového vyhľadávania kníh a informácií o nich v knižniciach na celom Slovensku. Veríme, že aj týmto spôsobom si naši žiaci vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

   • Beseda so spisovateľkou

   • 24. 10. 2022
   • 19.10.2022 našu školu navštívila pani spisovateľka Danuša Faktorová-Dragulová. Z jej rozprávania sme sa dozvedeli veľa o jej živote, kde berie inšpiráciu na písanie kníh, či po kom pomenovala postavy vo svojich knihách a mnoho iných zaujímavých vecí. Jej návštevu spestrili deti z MŠ Gagarinovej v Topoľčanoch, pre ktorých naši študenti pripravili pútavý program inšpirovaný dielami spisovateľky. Bolo to veľmi poučné a inšpiratívne dopoludnie.

   • Imatrikulácie prvákov

   • 23. 10. 2022
   • Dňa 14.10.2022 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie prvákov, ktoré precízne pripravili a zorganizovali triedy 3.A a 3.B. Pripravili si pestrý program, a prváci to veru nemali jednoduché. Museli sa prebádať ku kľúču pomocou indícií, ktoré vôbec neboli ľahké. Potom ich čakala rozhádzaná trieda či zaujímavé disciplíny, kedy museli prekonávať i samých seba. Celé dopoludnie im dalo poriadne zabrať, a nakoniec to všetci spolu pekne roztancovali. Veď podľa fotiek, posúďte sami.

   • Ekotopfilm festival

   • 9. 10. 2022
   • 6. októbra 2022 sme sa všetci žiaci i učitelia našej školy zúčastnili Ekotopfilm festivalu, ktorého cieľom je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a otvoriť diskusiu o mnohých otázkach environmentálnych tém. Po spustení ekofilmu sa myslím že zamyslel každý divák v sále nad svojím životom, a aspoň to málo, čo môžeme spraviť, je už krok vpred.

   • Biela pastelka

   • 30. 9. 2022
   • Dňa 23.09.2022 prebiehala na škole verejná zbierka s názvom Biela pastelka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom je podpora ľudí so zdravotným postihnutím. Výnos je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

   • Burza informácií a Burza práce 2022

   • 22. 9. 2022
   • V Dome kultúry v Topoľčanoch sa pod záštitou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny opäť po nejakej dobe konala Burza informácií a Burza práce. Aj naša pedagogická škola prezentovala svoje študijné odbory. Ochotne sme odpovedali na otázky záujemcov o štúdium. Tešíme sa aj na osobné stretnutie s vami na Dni otvorených dverí.

   • Plavecký výcvik

   • 12. 9. 2022
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik.

    Žiaci 2. ročníkov absolvovali základný plavecký výcvik v Topoľčanoch. Usilovne sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch pod vedeným plaveckého inštruktora a naučili sa správnu techniku plávania, ktorú určite využijú vo svojej praxi v materskej škole.

   • „Nezabudnutí susedia“

   • 11. 9. 2022
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album „Nezabudnutí susedia“.

    V piatok 9. septembra, v Deň obetí holokaustu a rasového násilia, sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej spomienkovej tryzny „Nezabudnutí susedia“. Židovským cintorínom v Topoľčanoch sa rozliehal zvuk sirén, príhovory, životný príbeh topoľčianskeho rodáka Waltera Frieda, ale najmä mená obetí holokaustu. Na ich pamiatku sme aj my symbolicky zapálili biele sviečky...

   • Otvorenie školského roka 2022/2023

   • 11. 9. 2022
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Otvorenie školského roka 2022/2023.

    Letné prázdniny sú neodvratne za nami a my sme s chuťou a radosťou otvorili brány našej školy. Veríme, že si všetci dostatočne oddýchli a načerpali nové sily a možeme sa spoločne pustiť do tvrdej práce a štúdia nových zaujímavých vecí. S radosťou sme privítali aj našich nových prvákov a nových kolegov a škola je opäť plná života. Prajeme všetkým úspešný vstup do nového školského roka. Nech sa nám všetkým darí!

   • Odborná prax

   • 24. 6. 2022
   • Žiačky 4. ročníkov absolvovali odbornú prax v ŠKD: Škultétyho Topoľčany, Komenského Bánovce n. Bebravou a Malinovského Partizánske.

    Prax bola zameraná na overenie teoretických znalostí pri práci s deťmi. Počas praxe vykonávali rôzne edukačné aktivity, ale aj zaujímavé a zábavné činnosti.

    Žiačky 3. ročníkov absolvovali odbornú prax v MŠ: Škultétyho Topoľčany, Gagarinova Topoľčany, Gogolova Topoľčany, Komenského Bánovce n. Bebravou, Ludanice, Kovarce, Radošina. Ďakujeme našim cvičným zariadeniam a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   • Napísali o nás...

   • 24. 6. 2022
   • Noviny pre občanov mesta Topoľčany Radničné zvesti​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

    Ďakujeme ZŠ Škultétyho, potešili ste nás. Sme veľmi radi, že môžeme s Vami spolupracovať a tešíme sa na ďalšiu spoločnú prácu.

   • Rozlúčka maturantov

   • 24. 6. 2022
   • Stále sa samých seba pýtate: „Je toto naozaj koniec na našej škole?“ Žiaľ, áno, je to tak, no v našich spomienkach navždy zostanete, milí štvrtáci.

    Veľa šťastia Vám prajeme v živote. Už ste veľkí...

   • Tvoríme herbáre rastlín

   • 23. 6. 2022
   • Krásne slnečné počasie nás vytiahlo do blízkeho okolia školy, kde sme spoznávali a určovali jednotlivé druhy rastlín. Nazbierali sme niekoľko druhov, vylisovali ich a vyrobili herbáre. Žiakom sa naozaj podarili. Posúďte sami...

   • Návšteva divadla

   • 23. 6. 2022
   • Nitriansky tím hrá Drotára od J. Palárika ako provokatívnu paródiu a grotesku o neduhoch súčasného Slovenska v stredoeurópskom priestore. Zaujal nás cit pre komiku a komediálnosť, pouvažovali sme aj o slovenskej povahe...

    Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok!

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • ssosto@gmail.com
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 2628804