• 7661 M sociálno-výchovný pracovník

     • Denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.

       

      Charakteristika absolventa:

       

      Študijný odbor pripravuje žiakov schopných vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.

       

      Uplatnenie v praxi:

      Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uplatniť v sociálnych službách orgánov štátnej správy a samosprávy, na úradoch práce, v zariadeniach sociálnej starostlivosti akými sú detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, v krízových centrách rodiny, v sociálnych poradenských inštitúciách, v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

      Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia.

      Odborné predmety: 

      pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, sociálno-právna ochrana, sociológia, metódy sociálnej práce, metodika edukačných činností, biológia a starostlivosť o zdravie, právna náuka, základy terapeutických techník, sociálno-psychologický výcvik, administratíva a korešpondencia, odborná prax, seminár k odbornej praxi

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6129