• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Posledné zvonenie

   • 11. 6. 2024
   • V stredu 5.júna 2024 sme sa rozlúčili s našimi maturantami. Ocenili sme tých , ktorí úspešne reprezentovali našu školu . Triední učitelia potom odovzdali absolventom maturitné vysvedčenia. Želáme im úspešné vykročenie do života.

   • Deň detí

   • 11. 6. 2024
   • Aj tento rok pomáhali naši žiaci pri organizovaní tohto sviatku všetkých detí.

   • Exkurzia prvého ročníka

   • 30. 5. 2024
   • Študenti našej školy absolvovali exkurziu do Etnografického múzea v Chynoranoch, v ktorom sa nachádza expozícia venovaná Valentínovi Beniakovi a životu bežného ľudu. Ďalej študenti navštívili Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, v ktorom sa zoznámili so životom, dielom a kariérou Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

   • Rozlúčka s cvičnými školami

   • 19. 5. 2024
   • Aj tento rok sa naši maturanti rozlúčili s cvičnými školami v Topoľčanoch i v Bánovciach, na ktorých vykonávali odbornú prax. Pre žiakov školských klubov si pripravili zaujímavé a hravé aktivity, do ktorých sa zapojili aj pani vychovávateľky. Deti odmenili naše praktikantky krásnou pesničkou, vrúcnymi objatiami a kresbami. Deti okrem zážitkov dostali sladkú odmenu a farebné diplomy na pamiatku.

   • Deň matiek

   • 19. 5. 2024
   • Mamička - milá, starostlivá, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a ofúkľa "boľačku". Bola si to ty, mamička, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. Aj naše študentky boli potešiť mamičky a babičky v DSS Komfort a Penzión v Topoľčanoch.

   • Zbierka MODRÝ GOMBÍK

   • 16. 5. 2024
   • Aj na našej škole v tomto týždni od 13. 5. 2024 – 19. 5. 2024 prebieha zbierka Unicef, ktorá pomáha deťom v núdzi po celom svete. Výnos z tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom, ktoré žijú v humanitárnych krízach a ich životy sú ohrozené nedostatkom jedla a vody.

   • Návšteva Enviroučebne

   • 10. 5. 2024
   • Študentky a jeden študent 2. ročníkov sa dnes 6.5. 2024 boli pozrieť na nový projekt mesta Topoĺčany. Navštívili Enviroučebňu, envirolab a interaktívnu miestnosť, kde sa hravou a veĺmi zaujímavou formou darí zvýšiť enviromentálne povedomie detí i mladých ĺudí.

   • Dve učiteľky - dve spisovateľky z obce Ludanice

   • 29. 4. 2024
   • Dňa 10.04.2024 sa v priestoroch školy uskutočnila prednáška pod názvom - Dve učiteľky - dve spisovateľky z obce Ludanice. Na prednáške boli študenti školy oboznámení so životom a dielom Heleny Križanovej Brindzovej a Ruženy Smatanovej Slávikovej. S príspevkom vystúpila Mgr. Jana Adamčíková a PhDr. Vladimír Daniš, PhD. Prednášky boli doplnené o hudobné, spevácke a čitateľské prednesy študentov našej školy.

   • Záverečné hudobné prehrávky

   • 17. 4. 2024
   • Dňa 15.04. 2024 sa uskutočnili záverečné hudobné prehrávky 4. ročníkov v odbore UMŠ, kde maturanti a maturantky preukazovali svoje nadobudnuté hudobné zručnosti hraním piesní na gitare alebo keyboarde.

   • Preventívny workshop - Svetový deň marihuany

   • 15. 4. 2024
   • Pri príležitosti blížiaceho sa 20. apríla - Svetového dňa marihuany - sme 8. apríla na našej škole privítali lektorky združenia STORM, ktoré našim žiakom prostredníctvom preventívneho workshopu priblížili pravdivé informácie o tejto nelegálnej droge a zároveň eliminovali najrozmanitejšie mýty, ktoré o nej medzi mladými ľuďmi kolujú.

   • Beseda v oblasti sexuálneho vzdelávania a výchovy

   • 15. 4. 2024
   • Dňa 05.04.2024 sa naše študentky prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému sexuálnej výchovy. Rozšírili si tak vedomosti nielen v oblasti sexuálnej výchovy, ale aj samotného procesu dospievania, menštruácie a problémov, ktoré sa týkajú každej dospievajúcej ženy a na záver otvorene diskutovali o svojich otázkach so študentkami ošetrovateľstva JLF UK v Martine.

   • 3.miesto v krajskom kole SOČ

   • 7. 4. 2024
   • Naša žiačka Terézia Lauková z 3.B sa v kategórii 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie umiestnila na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme.

   • Exkurzia Uherský Brod

   • 5. 4. 2024
   • Dňa 3.4.2024 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie v Múzeu Jana Amosa Komenského v Uherskom Brode. Oboznámili sa so životom, dielami či spôsobom vyučovania J.A. Komenského.

   • Hviezdoslavov Kubín - 3.miesto

   • 3. 4. 2024
   • Hviezdoslav Kubín - opäť s pekným úspechom. Terézia Lauková sa umiestnila na 3.mieste a Nikoleta Klasová získala čestné uznanie. Gratulujeme

   • Vynášanie Moreny

   • 3. 4. 2024
   • Vynášanie Moreny - starý slovanský zvyk . Žiačky našej školy si pripravili program plný ľudových piesni a spolu s deťmi z MŠ J. Kráľa v Topoľčanoch sa rozlúčili so zimou a privítali jar.

   • Deň učiteľov

   • 3. 4. 2024
   • 28. marca na deň narodenia Jána Amosa Komenského, kedy sa oslavuje Deň učiteľov, nás naši študenti milo prekvapili a pripravili pre učiteľov krásny program. Nechýbal aj kvíz, tanec, spev, hra na nástroj, či zábavný program.

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351169