• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Svetový deň boja proti AIDS

   • 2. 12. 2021
   • Aj na našej škole sme si ho pripomenuli symbolom červených stužiek. Ich pripnutím vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia.

    Žiačka Paulová L. pripravila prezentáciu, ktorú odprezentovala ostatným študentom vo svojich triedach a Miková V. si pripravila rozhlasovú reláciu do školského rozhlasu.

   • Kam ďalej po SŠ?

   • 2. 12. 2021
   • V rámci kariérovej výchovy a poradenstva sa študentky venovali rozličným aktivitám zameraným najmä na poznanie svojich silných a slabých stránok, vlastností, ktoré sú potrebné pre výkon vybraných pomáhajúcich profesií.

    V ďalšom kroku sa zúčastnili online motivačných prednášok, ktoré lektorovali bývalé absolventky našej školy, školská psychologička Mgr. Miriama Križmová a po nej Mgr. Laura Žišková, absolventka pedagogiky a vychovávateľstva. Okrem nich študentky mali možnosť klásť otázky a diskutovať aj s Mgr. Patrikom Lekešom, absolventom odboru učiteľstvo psychológie a ruského jazyka, doktorandom na Katedre rusistiky UKF v Nitre.

   • Komenský na škole

   • 18. 11. 2021
   • Dnes, 15. novembra, sme si pripomenuli 351. výročie úmrtia velikána Jana Amosa Komenského. U nás je známy najmä ako systematik výchovy či „učiteľ národov“, ktorý sa venoval pedagogickej činnosti.

    Navštívil nás jeho „duch“, ktorý nám porozprával o svojom nie ľahkom živote, preveril vedomosti našich žiakov zaujímavou tajničkou a nakoniec sme si krátkym kresleným filmom o Komenskom uctili jeho pamiatku.

   • Vytvárame edukačné aktivity

   • 5. 11. 2021
   • Na hodinách metodiky hudobnej výchovy študenti druhých ročníkov vytvárali a prezentovali edukačné aktivity zamerané na dve základné hudobné činnosti uskutočňované v materských školách a školských kluboch detí, a to vokálne činnosti a hudobno-pohybové činnosti.

   • Odborná učebňa hry na hudobný nástroj

   • 5. 11. 2021
   • V odbornej učebni hry na hudobný nástroj – klavír pribudlo nové vybavenie, digitálne piano aj keyboardy, obnovili sme aj nástenky.

   • Zrak

   • 5. 11. 2021
   • Nie všetko, čo uvidíme na prvý pohľad, je skutočné. Nie každý pohyb, ktorí uvidíme na obrázku sa aj v skutočnosti deje. Ako je to možné? Keďže ľudský zrak nie je dokonalý, na hodine biológie a starostlivosti o zdravie človeka sme si vyskúšali naše zrakové vnímanie cez optické klamy a ilúzie.

   • Biológia človeka

   • 5. 11. 2021
   • V treťom ročníku sa žiaci oboznámili s 3 najznámejšími pohlavnými ochoreniami cez vytvorené prezentácie, uviedli zásady, prevenciu, príznaky aj zaujímavosti o ochoreniach AIDS, kvapavka a syfilis.

   • Projekty k téme poškodenia nervovej sústavy

   • 5. 11. 2021
   • Na predmete Biológia a starostlivosť o zdravie človeka si žiaci druhých ročníkov pripravili projekty súvisiace s poškodeniami a najčastejšími ochoreniami nervového systému. Niektorí porozprávali aj o svojich vlastných skúsenostiach a pripravili si aj prezentácie, ktoré odprezentovali.

   • Biela pastelka

   • 26. 9. 2021
   • Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

    Tento rok mohli žiaci prispieť do pokladničky v priestoroch školy a 24. septembra naši druháci vyzývali na podporu aj v uliciach Topoľčian.

   • Plavecký výcvik

   • 22. 6. 2021
   • Osvieženie v týchto horúčavách žiakom určite prospelo, navyse naučili sa rôzne plavecké štýly, ktoré budú môcť uplatniť v ich pedagogickej praxi.

   • Inovatívna vyučovacia metóda

   • 21. 6. 2021
   • Žiačky druhých ročnikov si vyskúšali inovatívnu metódu v rozvoji predčitateľskej gramotnosti s názvom Kniha lona.

   • Poézia o láske

   • 21. 6. 2021
   • Keďže máj je mesiac lásky, aj naši žiaci sa pokúsili formou básní vyjadriť svoje city k ľuďom, ktorých majú radi. ​​​​​​​

   • Psychológia- od histórie k praxi

   • 20. 6. 2021
   • Študenti prvých ročníkov si v rámci hodín všeobecnej psychológie pripravili vlastné projekty o významných predstaviteľoch histórie psychológie.

    Tretiaci ako budúci učitelia odučili zadanú tému podľa svojich predstáv.

    Ukazáli sme si napríklad ako lepšie spoznať vzťahy v triede a aké techniky využívať v prevencii proti šikanovaniu. Šikovné dievčatá Petra G. a Natália M. z 3.B vymysleli program celodennej besedy pre ZŠ s rozmanitými aktivitami so zameraním na poruchy príjmu potravy.

   • Projekt vlastnej MŠ

   • 19. 6. 2021
   • Na hodine pedagogiky žiači 1. ročníka pracovali na projekte vlastnej materskej školy.

    Úlohou žiakov bolo vymyslieť názov, zameranie a organizačné zabezpečenie MŠ.

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351149