• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Kreatívna metodika

   • 20. 6. 2021
   • Žiaci vymýšľali pohybové aktivity pre všetky vekové kategórie, ale aj aktivity na sebapoznávanie, relaxačné aktivity pre deti, mládež i dospelákov, ktoré študenti využijú počas odbornej praxe vo vyšších ročníkoch. Tvorili sme ankety, robili sme rozhovory.

    Jednou z mnohých kreatívnych úloh bolo tvorivo zachytiť ich predstavu voľného času.

   • Ukážky z terapeutických techník

   • 20. 6. 2021
   • Študentky tretieho ročníka v odbore sociálno-výchovný pracovník na hodinách predmetu základy terapeutických techník vymysleli vlastné terapeutické stretnutia pre intaktné deti, s poruchami správania, pre dospievajúcich s poruchami príjmu potravy, pre dospelých a seniorov. Vo svojich aktivitách využili naučené postupy a metódy.

   • Tajničky k téme "Essen und Trinken"

   • 20. 6. 2021
   • Žiačky na hodine ZKN pripravili tajničky k téme Essen und Trinken, ktoré môžu slúžiť aj ako didaktický materiál v ŠKD pre žiakov, ktorí sa učia nemčinu.

   • Záložka do knihy

   • 20. 6. 2021
   • Naši študenti sa zapojili do celoštátneho projektu ,,Záložka do knihy spája stredné školy” a vytvorili vlastné kreatívne záložky. Tohtoročnou témou boli Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

   • Projekty z ANJ

   • 20. 6. 2021
   • Žiaci na hodine ANJ vypracovali projekty k maturitnej téme Po anglicky hovoriace krajiny s tým, že sa zamerali aj na menej známe krajiny ako je napr. Singapure, Nový Zéland, Južná Afrika, Guyana a i. Chceli sme poukázať na to, že angličtina je oficiálnym jazykom na takmer všetkých svetadieloch.

   • Netradičný vianočný darček

   • 20. 6. 2021
   • Keďže rok 2020 bol poznačený pandémiou, mnohé školské sviatky a oslavy išli do úzadia. Naši štvrtáci a štvrtáčky reagovali na výzvu ministra školstva a svoju priazeň vyučujúcim prejavili príspevkom cez sociálnu sieť. Ich snaha sa dokonca dostala aj do povedomia samotného ministra Branislava Gröhlinga.

   • Mentálne mapovanie

   • 19. 6. 2021
   • Počas výchovno-vzdelávacieho procesu aplikujeme mentálne mapy pre lepšie pochopenie a prepojenie vzťahov medzi odbornými pojmami, s ktorými sa budeme v predmete pedagogika stretávať počas celého štúdia. Pojmové mapy pomáhajú našim žiakom lepšie si zapamätať učivo a slúžia ako pomôcka pri jeho opakovaní.

   • Režim dňa v MŠ

   • 19. 6. 2021
   • Predstavte si, žeby ste mali vo vlastných rukých tvorbu režimu dňa v materskej škole. Ako by vyzeral taký deň podľa Vás? Naše študentky znalé organizačných foriem výchovy a vzdelávania (foriem denných činností) v MŠ, vypracovali nasledujúce návrhy režimu dňa v MŠ.

   • Origami

   • 19. 6. 2021
   • V rámci predmetu metodika edukačných činností žiaci pracujú s rôznymi materiálmi, medzi ktoré patrí aj najviac používaný papier. Na rozvoj jemnej motoriky rúk, sústredenia sa a trpezlivosti je možné využiť aj staré japonské umenie skladania papiera ORIGAMI.

    Nechajte sa inšpirovať videami našich študentov a poskladajte si svoje vlastné origami.

   • OK Hviezdoslavov Kubín

   • 17. 6. 2021
   • Vanesa Kováčiková predniesla ukážku od M. Kompánikovej: "Ponárame sa" a s týmto textom si zasúťaží aj na krajskom kole.

   • 4. miesto na KK SOČ

   • 30. 3. 2021
   • Školu reprezentovali žiačky N. Cabajová (III.B), J. Pernisová (III.A), P. Géciová (III.B) a N. Feketová (III.B).

    Súťažné odbory: Biológia a Pedagogika, psychológia, sociológia.

    Patrí im vďaka za to, že sa aj v tejto mimoriadnej situácii zapojili do súťaže a reprezentovali našu školu.

   • Vlastná tvorba našich žiakov

   • 5. 3. 2021
   • Ako naučíme deti spoznávat africké zvieratká? Naše žiačky Kristina Kuklová a jej kamarátka Natália Drličková nás s nimi oboznámia. Pozrite si video...

    Poznáte rozprávky? Do sveta najznámejších rozprávok nás aj deti zavedie náš kamarát, žiak 4.B triedy Hugo Ťapuška, s jeho piesňou.

   • Výsledky školského kola SOČ

   • 27. 2. 2021
   • Súťažný odbor 04 Biológia

    1. miesto Cabajová N., Šticajová A., Michalíková N. s prácou Obezita – jej príčiny, dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
    2. miesto Pernisová J., Adamíková A. s prácou Poruchy spánku
    3. miesto Hatalová E., Čejková A. K., Jakubová N. s prácou Infekčné ochorenia s
  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351187