• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Exkurzia Budapešť

   • 21. 12. 2022
   • 13. a 15. decembra sme navštívili Tropikárium a Oceanárium v Budapešti, pozreli sme si historické jadro mesta Budapešť - Vörösmartyho námestie i vrátane vianočných trhov.

   • „English week“ – Anglický týždeň (12.-16.12.)

   • 21. 12. 2022
   • Aj tento školský rok sa na našej škole konal tzv. Anglický týždeň, počas ktorého si žiačky a žiaci našej
    školy precvičili svoje jazykové schopnosti a zručnosti hravou formou. Taktiež nesmelo chýbať
    súťaženie cez momentálne jednu z najobľúbenejších vzdelávacích platforiem – Kahoot!, ktorá
    originálnym spôsobom skúma vedomosti žiakov z najrôznejších oblastí.

   • Mikuláš v škole

   • 19. 12. 2022
   • Nechýbal ani u nás! Všetci poslušní študenti dostali sladkú odmenu, a tí, ktorí trošku neposlúchali, tých si čerti pekne označili! Študenti pripravili veselý program, celá škola sa roztancovala do vianočnej atmosféry a nechýbal ani tradičný voňavý vianočný punč.

   • Mikuláš v MŠ

   • 19. 12. 2022
   • Mikuláš z našej školy navštívil deti v materských a špeciálnych školách v Topoľčanoch. Tešíme sa, že sme deťom vyčarili úsmev a rozžiarili ich detské očká.

   • Svetový deň boja proti AIDS

   • 19. 12. 2022
   • Pätnásty ročník kampane Červené stužky vyvrcholil 1. decembra 2022 – na Svetový deň boja proti AIDS. Keďže symbolom boja proti AIDS sú červené stužky, aj na našej škole sme si ich pripli a tým vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

   • Týždeň boja proti drogám (21. – 25. 11.)

   • 5. 12. 2022
   • Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám si žiaci našej školy predposledný novembrový týždeň
    pripomenuli túto preventívnu akciu tvorbou plagátov, ktoré zhotovovali na hodinách Metodiky VV
    a Metodiky edukačných činností.

   • Zbierka pre Ukrajinu na škole

   • 24. 11. 2022
   • Žiaci našej školy sa v posledných dňoch aktívne zapojili do dobrovoľnej zbierky pre utečencov z Ukrajiny, čím podporili charitatívnu činnosť v spolupráci s Centrom pre rodinu v Nitre.

   • Okresné kolo v bedmintone

   • 15. 11. 2022
   • Naše žiacky sa zúčastnili okresného kola v bedmintone, kde obsadili 2 miesto.

   • Krst knihy Osobnosti stredného Ponitria

   • 4. 11. 2022
   • Dňa 27. októbra 2022 sme v Galérii v Topoľčanoch pokrstili publikáciu „OSOBNOSTI STREDNÉHO PONITRIA“. Hlavným editorom knihy je PhDr. Vladimír Daniš, zriaďovateľ našej školy. Publikácia je bohatá na osobnosti, ktoré tu žili a pôsobili. Je jedinečná svojho druhu v tomto regióne. Program spríjemnili študenti našej školy, ale aj žiaci ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, ZUŠ Dezidera Kardoša a študenti Gymnázia Janka Jesenského z Bánoviec nad Bebravou.

   • Halloween na škole

   • 1. 11. 2022
   • 26.10. 2022 sme si pripravili na škole Halloweensku party, na ktorej mali študenti mnoho aktivít. Prvú splnili už pri príchode do školy, prišli oblečení v halloweenskej maske. Študenti sa museli popasovať s rôznymi úlohami, súťažami a aj s kvízom kde sa dozvedeli, že Halloween nie je "americký" sviatok, ako si mnohí mysleli.

   • Štúdium v zahraničí

   • 1. 11. 2022
   • Študenti končiacich ročníkov absolvovali inšpiratívnu motivačnú prednášku a besedu
    o zaujímavých možnostiach a dostupnosti štúdia v zahraničí v Dánsku, Holandsku, Belgicku
    a Veľkej Británii. Lektorom stretnutia bol absolvent štúdia v Dánsku Kamil Kudas zo
    StudyCare.sk. Dozvedeli sme sa napríklad, aký je rozdiel v štúdiu v domácich podmienkach
    v porovnaní s tými zahraničnými, aké sú obľúbené odbory, ktoré možno študovať,
    o benefitoch, ktoré takéto štúdium ponúka, ale aj ako sa dostať na zahraničnú vysokú školu.

   • Návšteva knižnice

   • 1. 11. 2022
   • V piatok 21. októbra 2022 triedy I.A a I.B navštívili Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch, v ktorej strávili netradičnú vyučovaciu hodinu. V knižnici sa od pani knihovníčky dozvedeli mnoho cenných informácií, prečítali a prelistovali si rôzne zaujímavé knihy. Vypočuli si informácie o pravidlách získania čitateľského preukazu, informácie o pravidlách pri výpožičke kníh, časopisov a k nim patriacich DVD nosičov, o možnostiach prístupnosti k internetu, o možnostiach využívania služieb knižnice v rámci študovne, o možnosti internetového vyhľadávania kníh a informácií o nich v knižniciach na celom Slovensku. Veríme, že aj týmto spôsobom si naši žiaci vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

   • Beseda so spisovateľkou

   • 24. 10. 2022
   • 19.10.2022 našu školu navštívila pani spisovateľka Danuša Faktorová-Dragulová. Z jej rozprávania sme sa dozvedeli veľa o jej živote, kde berie inšpiráciu na písanie kníh, či po kom pomenovala postavy vo svojich knihách a mnoho iných zaujímavých vecí. Jej návštevu spestrili deti z MŠ Gagarinovej v Topoľčanoch, pre ktorých naši študenti pripravili pútavý program inšpirovaný dielami spisovateľky. Bolo to veľmi poučné a inšpiratívne dopoludnie.

   • Imatrikulácie prvákov

   • 23. 10. 2022
   • Dňa 14.10.2022 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie prvákov, ktoré precízne pripravili a zorganizovali triedy 3.A a 3.B. Pripravili si pestrý program, a prváci to veru nemali jednoduché. Museli sa prebádať ku kľúču pomocou indícií, ktoré vôbec neboli ľahké. Potom ich čakala rozhádzaná trieda či zaujímavé disciplíny, kedy museli prekonávať i samých seba. Celé dopoludnie im dalo poriadne zabrať, a nakoniec to všetci spolu pekne roztancovali. Veď podľa fotiek, posúďte sami.

   • Ekotopfilm festival

   • 9. 10. 2022
   • 6. októbra 2022 sme sa všetci žiaci i učitelia našej školy zúčastnili Ekotopfilm festivalu, ktorého cieľom je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a otvoriť diskusiu o mnohých otázkach environmentálnych tém. Po spustení ekofilmu sa myslím že zamyslel každý divák v sále nad svojím životom, a aspoň to málo, čo môžeme spraviť, je už krok vpred.

   • Biela pastelka

   • 30. 9. 2022
   • Dňa 23.09.2022 prebiehala na škole verejná zbierka s názvom Biela pastelka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom je podpora ľudí so zdravotným postihnutím. Výnos je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

   • Burza informácií a Burza práce 2022

   • 22. 9. 2022
   • V Dome kultúry v Topoľčanoch sa pod záštitou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny opäť po nejakej dobe konala Burza informácií a Burza práce. Aj naša pedagogická škola prezentovala svoje študijné odbory. Ochotne sme odpovedali na otázky záujemcov o štúdium. Tešíme sa aj na osobné stretnutie s vami na Dni otvorených dverí.

   • Plavecký výcvik

   • 12. 9. 2022
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik.

    Žiaci 2. ročníkov absolvovali základný plavecký výcvik v Topoľčanoch. Usilovne sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch pod vedeným plaveckého inštruktora a naučili sa správnu techniku plávania, ktorú určite využijú vo svojej praxi v materskej škole.

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351059