• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Výstava Slovensko v štátnej symbolike

   • 16. 11. 2023
   • Študenti našej školy sa zúčastnili výstavy „Slovensko v štátnej symbolike“, ktorá sa uskutočnila v Galérii mesta Topoľčany, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia vzniku SR. Študenti sa mohli pomocou vystavených banerov dozvedieť o histórii vzniku a premien štátnych symbolov dotýkajúcich sa územia Slovenka až po štátne symboly súčasnej Slovenskej republiky.

   • Prednáška Kardinál Ján Chryzostom Korec

   • 16. 11. 2023
   • Dňa 3.11.2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška pod názvom: Kardinál Ján Chryzostom Korec - obeť totalitného systému. Prednášajúci PhDr. Vladimír Daniš, PhD. prítomným študentom zaujímavou formou priblížil život Kardinála Korca, ako významného rodáka z obce Bošany. Zameral sa pritom na kardinálovo detstvo, štúdiá, vysviacku, publikačnú činnosť, ocenenia a predovšetkým aj na činnosť kardinála počas totalitného systému v Československu.

   • Prednáška Osobnosti stredného ponitria

   • 16. 11. 2023
   • Dňa 26. októbra 2023 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej
    v Topoľčanoch uskutočnila ďalšia popularizačná prednáška z cyklu Osobnosti stredného
    ponitria venovaná konkrétne kňazovi Augustínovi Krajčíkovi z obce Veľké Dvorany, ktorého
    možno považovať za „obeť“ totalitného režimu.

   • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

   • 12. 11. 2023

   • Naši žiaci si pre deti z našich cvičných materských škôl pripravili krásny program a urobili tak radosť mnohým deťom a ich pani učiteľkám k ich sviatku.

   • Imatrikulácie prvákov

   • 25. 10. 2023
   • Naši prváci mali imatrikulácie. Študenti tretích ročníkov ich vôbec nešetrili. Prváci museli prejsť nie ľahkými úlohami, skladali svoj sľub a nakoniec ich čakala všetkých poriadna zábava.

   • Cvičenie na ochranu života a zdravia

   • 29. 9. 2023
   • Prvé a druhé ročníky sa zúčastnili cvičenia na ochranu života a zdravia, kde boli oboznámení krátkou prednáškou o základoch prvej pomoci a zároveň sme všetci strávili krásny deň športovými aktivitami.

   • Návšteva židovského cintorína

   • 27. 9. 2023
   • Žiaci prvého ročníka navštívili 26.9.2023 židovský cintorín v Topoľčanoch, v priestoroch ktorého sa nachádza výstava ,,Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch". Žiaci si okrem prehliadky expozície vypočuli pútavú prednášku a popracovali na vyplnení pracovných listov, ktoré mali za úlohu im priblížiť kultúru a históriu židovskej komunity.

   • Výstava v Tribečskom osvetovom stredisku

   • 27. 9. 2023
   • V dňoch 19. a 20. septembra študentky a študenti druhého ročníka navštívili výstavu o živote a osude Anny Frankovej s prepojením na súčasné formy diskriminácie. Výstava sa konala v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch.

   • Plavecký výcvik

   • 18. 9. 2023
   • V týždni od 11.-14.9. sa študenti druhých ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal na letnom kúpalisku v Topoľčanoch.

   • Nový školský rok 2023/2024 sa začal

   • 12. 9. 2023
   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa konalo 4. septembra 2023. Pani riaditeľka privítala nových prvákov, ich rodičov, nových pedagógov a všetkých učiteľov, ako aj všetkých študentov našej školy. Náš prvý spoločný školský deň nám spestrili naši šikovní študenti krásnym programom.

   • Konzultácie-externé štúdium

   • 28. 8. 2023
   • Konzultácie pre 1. a 2. ročník - externé štúdium , začínajú 23.09.2023 o 8:00hod.

   • Prípravy Majálesu

   • 28. 6. 2023
   • Zorganizovať celý ples nebolo ľahké a o to sa postarali naši šikovní študenti, ktorí si to zorganizovali doslova od A po Z. Za to im patrí veľká vďaka, nadobudli i cenné skúsenosti a hlavne bola to veľká zábava od objednania výzdoby, fúkania balónov, prípravy limonád, výzdobu sály a celkovej organizácie.

   • Majáles

   • 28. 6. 2023
   • 26.5.2023 sa konal po prvýkrát v histórii našej školy študentský ples Majáles. Program spestrili naši študenti zábavným vystúpením tried každého ročníka a o zábavu sa postarala aj kapela Gipsy Čáve, ktorí rozprúdili tú správnu atmosféru. Už teraz sa všetci tešíme na druhý ročník študentského Majálesu na budúci školský rok.

   • Medzinárodný deň detí

   • 28. 6. 2023
   • Medzinárodný deň detí - azda asi najobľúbenejší sviatok všetkých detí. Aj naši žiaci pomáhali pri organizácii tohto sviatku.

   • Športový deň

   • 27. 6. 2023
   • Dňa 26.6.2023 sa konal na našej škole športový deň. Naši žiaci si pripravili zaujímavé športové a pohybové aktivity, zároveň sa zabavili a aj posilnili športového ducha. Zopakovali si aj terminológiu a učivo, ktoré používajú na predmetoch MTV a TSV.

   • Divadelné dni

   • 23. 6. 2023
   • V dňoch 19.6.-21.6.2023 absolvovali žiaci záverečné výstupy z predmetu Tvorivá dramatika prostredníctvom divadelných predstavení. Tieto predviedli deťom v MŠ , ZŠ a Spojenej škole. Odmenou im bol veľký potlesk a usmiaté tváričky detí.

   • Kurz ochrany života a zdravia

   • 21. 6. 2023
   • Študenti našej školy sa zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Mali možnost si vyskúšať prvú pomoc, oboznámili sa so záchranárskymi zložkami.

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351128