• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Návšteva Nového židovského cintorína

   • 21. 6. 2023
   • Naša škola si návštevou

    Nového židovského cintorína v Topoľčanoch priblížila dejiny židovskej náboženskej obce, ktorá tu mala v minulosti bohaté zastúpenie.

   • Rozlúčka s maturantami

   • 21. 6. 2023
   • Naši maturanti úspešne ukončili štúdium v školskom roku 2022/2023.

    Prevzali si výsledky práce, maturitné vysvedčenia, ocenenia a prajeme im veľa úspechov v ďalších krokoch do života.

   • Prednáška o Alfonzovi Paulenovi

   • 6. 6. 2023
   • Dňa 26.5.2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška pod názvom: ,,Spomienka
    na osobnosť, rodáka stredného Ponitria Alfonza Paulena“. Prednášku zorganizoval
    zriaďovateľ školy PhDr. Vladimír Daniš, PhD, ktorý v úvodnom slove upriamil pozornosť
    prítomných na významnú osobnosť stredného Ponitria – Alfonza Paulena, o ktorom
    pojednáva aj publikácia ,,Osobnosti stredného Ponitria“, ktorá bola vydaná v roku 2022.
    Profil tejto významnej osobnosti prítomným študentom predstavil pozvaný hosť, historik
    z Tríbečského múzea v Topoľčanoch, pán Mgr. Bohuš Sasko.

   • Hudobné prehrávky

   • 20. 4. 2023
   • Dňa 18.4.2023 sa uskutočnili hudobné prehrávky 4. ročníkov v odbore UMŠ. Žiaci predviedli svoje zručnosti hrou na gitare a keyborde.

   • Exkurzia UKF Nitra

   • 20. 4. 2023
   • Dňa 18.4.2023 sa žiačky druhého a tretieho ročníka v odbore sociálno-výchovný pracovník zúčastnili exkurzie na UKF v Nitre, zameranej na vzdelávanie seniorov - Univerzita tretieho veku. Za organizáciu a knižné dary ďakujeme doktorandke Mgr. Libuši Gužikovej a Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.

   • Stop kyberšikane!

   • 18. 4. 2023
   • V rámci projektu odovzdávania informácií o základných pojmoch problematiky patologického správania, o formách, stupňoch vývoja šikanovania on-line, možnostiach jeho riešenia, uvedomenia si zodpovednosti za svoje správanie a schopnosti znášať následky si Tribečské osvetové centrum v Topoľčanoch v dňoch 4. a 13. 4. pripravilo zaujímavú prednášku, ktorá žiakov našej školy nie len upútala, ale vytvorila aj priestor na podnetnú diskusiu.

   • Prvé miesto Hviezdoslavov Kubín 2023

   • 3. 4. 2023
   • Gratulujeme Terézii Laukovej za krásne prvé miesto v okresnom kole v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín 2023.

   • Tretie miesto na KK SOČ

   • 29. 3. 2023
   • Žiaci tretieho ročníka Vanesa Kováčiková a Tomáš Margolien získali krásne tretie miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti. Srdečne blahoželáme !

   • Druhé miesto v basketbale

   • 29. 3. 2023
   • Naše žiačky sa úspešne zúčastnili okresného kola v basketbale a obsadili krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme !

   • Deň vody

   • 23. 3. 2023
   • V stredu 22.03. žiaci oslavovali Svetový deň vody vo forme aktivít, ktoré si pre nich pripravila trieda 3.A. Spoločne si pripomenuli myšlienku tohto dňa a okrem pohybových aktivít, ich čakali aj vedomostný kvíz, tvorivé aktivity a tvorba vlastnej limonády. Uctili si tak dôležitosť tejto tekutiny a jej dôležitosť pre náš život.

   • Školské kolo SOČ

   • 20. 3. 2023
   • Dňa 28.2.2023 sa študenti tretích ročníkov zúčastnili školského kola SOČ.

    Do krajského kola postúpili: Tomáš Margolien, Veronika Miková, Lenka Šípošová, Aneta Pavličková, Sofia Heráková.

    Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa šťastia!


   • Lyžiarsky kurz

   • 20. 3. 2023
   • Od 27.2. do 3.3. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu, ktorý sa uskutočnil na Donovaloch. Žiaci sa naučili základnú techniku lyžovania a zdokonalili a upevnili si svoje zručnosti a schopnosti.

   • Pochovávanie basy

   • 21. 2. 2023
   • Ako je na Slovensku zvykom, aj na našej škole sme ukončili obdobie zábav a plesov pochovaním basy s bohatým programom, ktorý nám oživila aj naša školská kapela.

   • Fašiangy - čas plesov

   • 21. 2. 2023
   • Fašiangy - čas plesov a karnevalov nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Naši žiaci sa zapojili do organizovaní týchto detských karnevalov, aby tak potešili tých najmenších. Odmenou im bol detský úsmev na tvárach detičiek.

   • Fašiangy

   • 21. 2. 2023
   • Aj naši žiaci pochovávali basu v ZSS Komfort a Penzión v Topoľčanoch. Starkým vyčarili nielen úsmev ale aj slzičku.

   • Biológia v praxi

   • 16. 2. 2023
   • Hodiny biológie sme si spestrili štúdiom flóry a fauny nášho regiónu priamo v prírode a Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, kde študenti obohatili svoje vedomosti prostredníctvom prednášky a expozície Príroda stredného Ponitria.

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351165