• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ TOPOĽČANY

  • Vchod od ulice P.O.Hviezdoslava!
  • Zúčastnili sa jej naše žiačky 4. ročníkov, kde si pre deti pripravili zaujímavý program. Súťaže, hľadanie pokladu a rôzne športové disciplíny, v ktorých deti mali možnosť získať medaily i sladkú odmenu. Overili si tak získané teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
  • Žiaci našej školy navštevujú fitness centrum – VITALIS, kde môžu nabrať svalovú hmotu, správne sa naučiť technicky cvičiť a spestriť si hodinu telesnej a športovej výchovy. Zariadenie poskytuje posilňovacie stroje, rebriny na zahriatie svalstva, rôzne náčinia a náradia, zrkadlá, pri ktorých si kontrolujeme správnosť vykonávania cvičení.
 • Študijné odbory

   • Deň učiteľov

   • 3. 4. 2022
   • 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, sme slávnostne oslávili sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia v tento deň po celom svete. My sme ho oslávili v krásny slnečný deň v príjemnom prostredí vonku so slávnostným programom, ktorý nám pripravili žiaci našej školy. Zabavili sme sa i poplakali, nasmiali sa a užili tento krásny deň. Ďakujeme.

   • Prípravné cvičenia a technika nácviku písania

   • 3. 4. 2022
   • Naši študenti študijného odboru pedagogický asistent si na vyučovaciu hodinu z predmetu metodika integrovaného vzdelávania pripravili prípravné cvičenia, ktoré sa používajú v rámci edukácie a reedukácie pri práci s deťmi s vývinovými poruchami učenia. Hravou a interaktívnou formou si vyskúšali spomínané prípravné cvičenia či techniku nácviku písania pre rozvoj grafomotorických zručností dieťaťa.

   • Knižná burza

   • 29. 3. 2022
   • Burza použitých kníh za symbolické ceny v Topoľčanoch. Okrem toho, že knihy dostali druhú šancu, vyzbierané financie budú použité na charitatívne účely. Organizačne pomohli aj naši žiaci, čím podporili túto veľmi dobrú vec.

   • Život je dar

   • 29. 3. 2022
   • Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane a spomenúť si tak na všetky nenarodené ľudské bytosti. Aj v našej škole sme si pripli stužky na odev a uctili sme si symbol života.

   • Ponožková výzva

   • 29. 3. 2022
   • Cieľom Dňa Downhovho syndrómu je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení. Svoje sympatie a podporu ľuďom s touto chorobou vyjadrila aj naša trieda obutím ponožiek rôznych farieb alebo veľkostí, a tým im vyjadrila podporu.

   • Jarný Úsmev

   • 28. 3. 2022
   • Chcete si prečítať, ako by mal vyzerať beletrizovaný životopis "Som Ofélia" či novinky a vlastnú tvorbu našich žiakov? Viac v priloženom linku.

   • Ekoolympiáda

   • 28. 3. 2022
   • Aj naši žiaci sa zapojili do pilotného vzdelávacieho programu-ekoolympiády. Zmerali si sily v 4 oblastiach, týkajúcich sa enviromentálnej výchovy, a to voda, biodiverzita, odpad, klimatická zmena v digitálnej podobe. Teší nás, že aj tieto závažné témy im nie sú ľahostajné, zapojili sa a určite sa dozvedeli veľa užitočných informácií a stanú sa aktívnymi ochrancami našej planéty.

   • Výsledky školského kola SOČ

   • 27. 2. 2022
   • Podrobné výsledky nájdete v priloženom linku.

    Súťažný odbor 01 Problematika voľného času

    1.miesto Tomáš Margolien z II.B - Vyber správnu školu!

    Súťažný odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

    1.miesto Hana Foltánová zo IV.A – Sociálno-výchovná činnosť v oblasti pomoci zvládať a vyrovnávať sa s problematikou smrti

   • Deň Valentína

   • 6. 3. 2022
   • Možno pre niektorých je to sviatok komerčný, ale našou snahou bolo pripomenúť si, že lásku si treba dávať každý deň. V týždni prebiehala na škole valentínska pošta, v ktorej mohol každý nechať svoj odkaz komukoľvek, či už milé slovo z hĺbky svojho srdca, úprimné vyznanie, ospravedlnenie, zaľúbený odkaz, alebo sladkú maličkosť, vyrobený darček.

   • Projektové vyučovanie

   • 25. 2. 2022
   • Štvrtáci zrealizovali projektové vyučovanie s cieľom analyzovať známe dielo Jeroma Davida Salingera-Kto chytá v žite.

    Ako projekt komentuje jedna žiačka: "Pracovali sme v skupinách, z ktorých každá spracovala inú úlohu - dramatizácia časti diela, prezentácia diela, otázky o diele spracované formou tajničky a svoje výtvarné schopnosti sme preukázali v kresbách, kde sme sa snažili zachytiť podstatné časti románu. Myslím, že tento román má čo povedať aj dnešnej generácii."

   • Deň pre bezpečnejší internet

   • 9. 2. 2022
   • Počas Medzinárodného dňa pre bezpečnejší internet sa žiaci prostredníctvom videa oboznámili so zásadami pre bezpečnejšie sociálne siete, naučili sa, ako ochrániť svoje súkromné údaje na internete najmä na webových stránkach sociálnych sietí. Taktiež sa dozvedeli, čo robiť, ako postupovať a ako predchádzať v prípade kyberšikany.

   • Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím

   • 6. 12. 2021
   • Cieľom tohto dňa je presadzovať povedomie spoločnosti o zdravotnom postihnutí, zvýšiť podporu ľudí so zdravotným postihnutím a rozvíjať inkluzívnu spoločnosť. V tento deň si mali možnosť naši študenti v rámci predmetov Metodika integrovaného vzdelávania a Špeciálna pedagogika vyskúšať na malú chvíľu, aké to je byť „iný“. Snažili sa vžiť do role nevidiaceho, nepočujúceho či jednotlivca s telesným postihnutím.

   • Kultúrne aktivity v našej obci

   • 6. 12. 2021
   • Kultúrna andragogika je jednou z troch dôležitých pilierov andragogiky, ktorej súčasťou je aj kultúrno-osvetová činnosť. Študenti II.A triedy odboru sociálno-výchovný pracovník si pripravili miniposter kultúrnych aktivít, ktoré sa realizujú v ich obci.

    Oboznámili nás tak so zaujímavými tradíciami a zvykmi, ktoré sa tradujú z generácie na generáciu a prispievajú do nášho kultúrneho dedičstva.

   • Terapia ako voľnočasové aktivity

   • 6. 12. 2021
   • Terapia je nielen liečebný proces využívajúci rôzne činnosti, ktoré majú vyvolávať pozitívne pocity, ale majú snahu zamedzovať vzniknutým problémom. Je zároveň aj vhodnou voľnočasovou aktivitou, ktorá má za úlohu pozitívne pôsobiť na deti/mládež.

    Študenti II.B odboru pedagogický asistent si mali možnosť vyskúšať arteterapiu a jej účinky.

  • Toto sme my - videá

 • Partneri

  • Fitness centrum Vitalis Topoľčany
  • MŠ Škultétyho
  • ZŠ a MŠ Gogolova
  • MŠ Bojná
  • MŠ Štvorlístok Bánovce
  • ZŠ Škultétyho Topoľčany
  • ZŠ J. A. Komenského Bánovce

 •                          

  • Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

  • Na publikácii sa autorsky spolupodieľali aj pedagógovia z našej školy.

   Obsahuje základné informácie o osobnostiach, ktoré si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

   Súborné dielo prispeje k prehĺbeniu informovanosti širokej verejnosti o osobnostiach nášho regiónu, ktoré sa v ňom  narodili, pôsobili, pôsobia. Zároveň pozdvihne povedomie obyvateľov o svojom kraji .

   Odkaz na publikáciu:

                                                                           

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Písalo sa o nás...

   • ,,Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Chodili do nej dievčatá a učili sa veľa. Chceli byť múdre a šikovné pani učiteľky. Zo všetkého najradšej však mali rady deti. A preto napísali knihu. Nie obyčajnú ale Dúhovu." Neveríte? Prečítajte si viac o knihe a aj našej škole v časopise Predškolska výchova č. 3.

    Viac tu

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3351183